[εισαγωγικά / about NEUSIS]

Η Νεύσις ιδρύθηκε το 1994 και στην πορεία αυτών των 19 χρόνων φιλοξένησε στις στήλες της δεκάδες µελέτες για την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστηµών και της τεχνολογίας. Είναι ένα περιοδικό που διακρίνεται για την ποιότητα, την εγκυρότητα και την πρωτοτυπία των άρθρων του, και γι’ αυτό χαίρει µεγάλης εκτίµησης από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Επίσης, η Νεύσις τυγχάνει ευρύτερης διεθνούς αναγνώρισης καθώς τα περιεχόµενα του κάθε τεύχους της ανακοινώνονται σε εγκυρότατα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά (Mathematical Reviews, Historia Mathematica κ.ά.).

Neusis was founded in 1994 and in the course of these 19 years has hosted numerous studies about the history and philosophy of sciences and technology. A magazine distinguished for the quality, prestige and originality of its articles, praised not only by greek readers but also by a broader international community, as its issues are indexed and reviewed by prestigious international scientific journals (Mathematical Reviews and Historia Mathematica among others).