[τεύχος 15]

ΝΕΥΣΙΣ
Τεύχος 15

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ISSN: 1106-6601
Δεκέμβριος 2006
Σελ.: 224, Τιμή: 16,50

(κάνοντας click στο εξώφυλλο του περιοδικού)

Κυκλοφόρησε το τεύχος 15 του περιοδικού Νεύσις. Όπως πάντα τα άρθρα του περιοδικού είναι αφιερωµένα σε ζητήµατα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης και της τεχνολογίας.

Μεγάλο µέρος αυτού του τεύχους καταλαµβάνει το αφιέρωµα στην ιστοριογραφία της επιστήµης στην περιφέρεια της Ευρώπης. Έξι ιστορικοί της επιστήµης γράφουν για την ιστορία της επιστήµης στην Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Στόχος του αφιερώµατος είναι να δείξει πώς οι ιστορικοί και οι ιστορικοί των επιστηµών σε αυτές τις χώρες περιγράφουν την επαφή των κοινωνιών τους µε ιδέες και πρακτικές που διαµορφώθηκαν αρχικά στα κέντρα της Επιστηµονικής και της Βιοµηχανικής Επανάστασης· πώς τα ερωτήµατα και τα ερµηνευτικά σχήµατα που επιλέγουν συνδέονται µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης των αντίστοιχων εθνικών ταυτοτήτων και µε ποιους τρόπους η ενσωµάτωση αυτών των αναγνώσεων στις αντίστοιχες εθνικές ιστοριογραφίες επικυρώνει την πολιτισµική ηγεµονία της δυτικής επιστήµης. Το αφιέρω µα επιµελείται ο Μαν. Πατηνιώτης.

Στην ιστορία των µαθηµατικών είναι αφιερωµένο το άρθρο του Βασ. Καρασµάνη. Ο Καρασµάνης εξετάζει την απαγωγική µέθοδο του Ιπποκράτη του Χίου (5ος αι. π.Χ.) και τη συσχετίζει µε τις αναφορές του Πλάτωνα (Μένων) στην «υποθετική µέθοδο των γεωµετρών». Το άρθρο του Αθ. Ραφτόπουλου συζητά το ζήτηµα του θεωρητικού εµποτισµού της οπτικής αντίληψης. Σε συνέχεια προηγούµενων εργασιών του, ο συγγραφέας εξετάζει πώς το εµπειρικό περιεχόµενο της αντίληψης αναπαριστά πραγµατικές ιδιότητες των αντικειµένων και οριοθετεί τον ρόλο της χωρικής προσοχής, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη γνωσιακή ενθυλάκωση της αντίληψης.

Άλλα άρθρα του περιοδικού είναι αφιερωµένα στη θεωρία και την ιστορία των θεσµών, στην ιστορία και την ιστοριογραφία των φαρµάκων, καθώς και στη χρήση υπολογιστικών διαδικασιών για την ηλεκτρονική επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων.

Τέλος, το τεύχος περιλαµβάνει εκτενείς βιβλιοκρισίες έργων ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης, που κυκλοφόρησαν από διεθνείς εκδοτικούς οίκους τα τελευταία χρόνια.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ιστοριογραφία της επιστήµης στην περιφέρεια της Ευρώπης
Μ. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ: Έθνος, επιστήµη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήµης στην περιφέρεια της Ευρώπης
A. SIMÕES, A. CARNEIRO, M.P. DIOGO: Η ιστοριογραφία της επιστήµης στην Πορτογαλία µέσα από τη µελέτη τεσσάρων πηγών του 20ού αιώνα
B. KILINÇ: Η ιστορία της επιστήµης ως πολιτιστικό πρόγραµµα
A. NIETO-GALAN: Η ιστορία της επιστήµης στην Ισπανία. Το αυτοκρατορικό παρελθόν, οι περιφέρειες και η συγκρότηση του σύγχρονου κράτους
E. HOMBURG: Όρια και ακροατήρια των εθνικών ιστοριών της επιστήµης. Σκέψεις µε αφορµή την ιστορία της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Ολλανδία
Β. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Η γεωµετρική µέθοδος του Ιπποκράτη του Χίου
Α. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωσιακή διαπερατότητα της αντίληψης και ρεαλισµός
Χ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ: Παράδοση και εξέλιξη ως προβληµατική στη θεωρία των θεσµών
Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Προσεγγίσεις στην ιστορία των φαρµάκων
Π. Σ. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ: Αυτοµατοποίηση των αποδείξεων και ηλεκτρονική επίλυση προβληµάτων