[τεύχος 14]

ΝΕΥΣΙΣ
Τεύχος 14

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ISSN: 1106-6601
Δεκέμβριος 2005
Σελ.: 232, Τιμή: 16,00

Κυκλοφόρησε το δέκατο τέταρτο (14ο) τεύχος του εξαµηνιαίου περιοδικού Νεύσις, των εκδόσεων Νεφέλη, το οποίο συµπλήρωσε ήδη δέκα χρόνια ζωής. Η Νεύσις ιδρύθηκε το 1994 και στην πορεία αυτών των δέκα χρόνων φιλοξένησε στις στήλες της δεκάδες µελέτες για την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστηµών και της τεχνολογίας. Είναι ένα περιοδικό που διακρίνεται για την ποιότητα, την εγκυρότητα και την πρωτοτυπία των άρθρων του, και γι’ αυτό χαίρει µεγάλης εκτίµησης από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Επίσης, η Νεύσις τυγχάνει ευρύτερης διεθνούς αναγνώρισης καθώς τα περιεχόµενα του κάθε τεύχους της ανακοινώνονται σε εγκυρότατα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά (Mathematical Reviews, Historia Mathematica κ.ά.).

Το παρόν τεύχος περιέχει µια πραγµατεία που αφιερώνεται στη µνήµη του Paul Ricouer, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Μαρτίου του 2005. Το 1995 είχε αναγορευτεί ως Επίτιµος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως κορύφωση της ελληνόφωνης απότισης φόρου τιµής στην πολύπλευρη φιλοσοφική του προσφορά.

Το τεύχος περιλαµβάνει επίσης µελέτες Ελλήνων πανεπιστηµιακών, ενώ η ύλη του ολοκληρώνεται, τέλος, µε την καθιερωµένη στήλη των βιβλιοκρισιών, στην οποία παρουσιάζονται λεπτοµερείς κρίσεις και επισκοπήσεις για σηµαντικά βιβλία της πρόσφατης διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφικής παραγωγής µε θέµα την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστηµών.