[συντακτική επιτροπή]

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χριστιανίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τέλης Τύμπας
Στάθης Ψύλλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος
Κώστας Γαβρόγλου
Πέτρος Α. Γέμτος
Γιώργος Γκουνταρούλης †
Κώστας Κ. Κριμπάς
Αριστείδης Μπαλτάς
Τέλης Τύμπας
Γιάννης Χριστιανίδης
Στάθης Ψύλλος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΩΝ
Στάθης Ψύλλος